Dobrodošli!

Najveća potrošnja jabuka po stanovniku u svijetu je u Turskoj.