Dobrodošli!

Masa najteže jabuke ubrane ikad je 1,45 kg.