Uzgojni oblik – vretenasti grm

Ovaj je uzgojni oblik kreiran u Njemačkoj koji se danas najviše koristi kod uzgoja jabuke u intenzivnim nasadima. Uzgojni je oblik prikladan za jabuke cijepljene na srednje bujnim i slabo bujnim podlogama, u našem slučaju slabobujne podloge M9 + T337. najčešći sklop koji se dobije kod jabuke kod ovog uzgojnog oblika je između 3 i 4 tisuće sadnica Jabuke ovako uzgojene rano dolaze u rod i daju visoke prirode. Razmak sadnje u našim voćnjacima je 3,2 m između redova, a u redu 0,8 m. Tehnologija obvezno predviđa armaturu na način da su glavni stupovi istodobno nosači armature tj. horizontalnih žica na koje se oslanjaju sadnice te su stupovi istodobno i nosači protugradne mreže.

U konačnici cilj je formirati i održavati 2,5-3 m visoko stablo na kojem su manje-više u pravilnoj spirali razmještene postrane jače grane. Na njima se nalaze kraće ili duže grane koje čine rodno i prigojno drvo kojega je potrebno tijekom godina uredno održavati, vodeći računa o ravnoteži između rasta i rodnosti tijekom svih godina.